Kategorier

500 artikler fordelt på 24 kategorier.
Kategori Ant. artikler Ant. sider Ant. forfattere
1814 - Grunnloven
2014
2.80%
14
63 12
1905 - Løsrivelsen fra Sverige
1992 2004 2005
2.40%
12
109 11
Åsgårdstrand
1985 1991 1992 1997 2000 2001 2003 2004 2017 2018
2.20%
11
59 6
Biografier, personer
1987 1988 1989 1990 1993 1994 1996 1997 1998/1999 2000 og 15 utgaver til
12.60%
63
365 33
Bøker
1997 2003
.80%
4
5 2
Diverse
1986 1987 1989 1990 1991 1992 1993 1996 1998/1999 2000 og 8 utgaver til
6.20%
31
177 24
Foreninger
1992 1995 1997 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008 og 5 utgaver til
5.20%
26
186 19
Gårder, bygninger og steder
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1994 1996 1997 og 13 utgaver til
11.00%
55
266 27
Historielaget, museer og historiske aktiviteter
1985 1986 1988 1990 1992 1993 1998/1999 2000 2001 2002 og 10 utgaver til
8.00%
40
125 14
Historier, minner og fortellinger
1992 1993 1998/1999 2002 2004 2007 2010 2015 2016 2017 og 1 utgaver til
2.20%
11
61 8
Historiske funn og spor
1985 1987 1989 1990 1991 1993 1994 1995 1996 1997 og 1 utgaver til
3.00%
15
58 8
Horten (byhistorie)
1989 1992 1993 1994 1995 1997 1998/1999 2000 2002 2003 og 6 utgaver til
6.80%
34
250 19
Informasjon, gratulasjon, kondolanser og forord
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 og 20 utgaver til
8.00%
40
67 9
Kirkehistorie
1985 1988 1991 1993 1995 1998/1999 2000 2002 2004 2007
3.20%
16
84 12
Krigshistorie
1991 1993 1994 1995 1997 2000 2004 2005 2006 2007 og 4 utgaver til
5.60%
28
194 20
Næringsliv og bedrifter
1992 1996 2004 2007 2009 2015 2016
3.00%
15
109 13
Politikk
1986 1998/1999 2000 2008 2015 2016
1.20%
6
58 4
Samferdsel
1990 1991 1993 1994 1995 1997 2000 2001 2003 2005 og 2 utgaver til
2.60%
13
66 11
Sjøfart, fiske og fangst
1993 1994 1996 2005 2006 2010 2015
1.80%
9
54 7
Sjøforsvaret og marinestasjonen på Horten
1992 1993 1994 1996 1997 1998/1999 2001 2002 2008 2010 og 1 utgaver til
3.80%
19
155 11
Skole
1990 1994 1995 1996 1997 2003 2005 2006 2010 2015 og 3 utgaver til
3.00%
15
149 11
Stedsnavn, navns opprinnelse
1987 1988 1992 1993 1998/1999 2004 2006 2007
2.00%
10
46 5
Vikingtid
1988 1989 1991 1993 1996 1998/1999 2003 2007 2018
2.60%
13
90 11