Kategori: Foreninger

16 utgivelser har totalt 27 artikler for denne kategorien. Det er skrevet 194 sider om foreninger.
Utgivelse Side Tittel Forfatter
1992 69-71 130 år i arbeidet for misjonen
Nykirke Misjonsforening
1995 49-54 Norges eldste kvinnelige diskusjonsforening
Hortens Diskusjonsforening
1997 60-74 Arbeiderforeninger i Horten
2001 8-24 Med såre hender og latterbrøl
Masken 20 år
2001 54-61 Glimt fra Foreningen for Horten Vels historie
2002 61-67 Borre Idrettspark 20 år
2003 20-26 Syklubb og jungeltelegraf
Drosjesentralen i Horten
2005 54-55 Åsen I.F.
2006 26-27 Tanksperring opptakt til "Kirkebakkens Vel"
2006 33-37 Frimureri i Horten 100 år
2006 56-61 Den stolte arven, Horten Diskusjonsforening
2006 70-78 Norden-arbeidet 70 år, vennskapsbyer 60 år
2007 63-70 Vakt om fred og demokrati i 120 år
Horten og Omegn Forsvarsforening (HOF)
2008 90-107 Fra lek på løkka til vital 75 åring
Borre Idrettsforening
2009 33-43 Med lastebil til rivieraen
Borre Leikarring minnes eventyrferden gjennom Europa i 1951
2010 99-103 Hortens Turnforening runder 150 år
2010 104-105 Hageselskapet - Horten og Omegn 95 år
2010 108-108 Opp av sofaen, ut i friluft
Horten og Omegn Turistforening 75 år
2010 109-109 Minising 30 år
2010 110-112 Hurra for "Guttemusikken"!
Hortens Guttemusikkorps, Sentrum Skoles Musikkorps, Horten Skolekorps
2010 113-121 Hortens Skøiteklubb 100 år 23. mars 2011
2016 52-55 Falkensteenbugtens Mandlige Badeforening
2016 109-115 Borre Vel - For nærmiljøet siden 1948
2017 45-54 Vi som synger sammen
Ra Sanglag
2017 55-66 Leikarringens siste dans
Borre Leikarring
2018 69-76 Sosialisme og strikketøy
Horten Arbeiderforenings Kvinneforening
2020 185-192 Ny og utendørs sport