Artikkeloversikt for Brit Connie Stuksrud

19 artikler Første artikkel: 1988 Siste artikkel: 2021
År Artikkel Side
1988 Borre Historielag - en 10-årsberetning 3
1994 Kvinner i Horten rundt århundreskiftet
Margarethe Steenberg
48
1995 Borre ungdomsskole 30 år 9
1996 VBK 50 år
Vestfold Bil & Karosseri A/S
43
1997 Arbeiderforeninger i Horten 60
1997 Skolen i Borre for 100 år siden
Granly skole
89
2008 Kampen for kvinnestemmeretten i Horten 48
2014 Grunnloven av 1814, stortingsvalg og stemmeretten 18
2014 Ole Rasmussen Apeness - Eidsvollsmannen fra Apenes 24
2015 Borre ungdomsskole 50 år 19
2015 De første kvinnelige lokalpolitikerne i Horten
Magdalene Marie Vogt Vedeler (H), Laura Kirstine Syrrist (H) og Bertha Christensen (Totalistene)
29
2016 Hortenskvinner som har fått gater oppkalt etter seg 21
2016 Familien Broch fra Horten 60
2017 En admirals fall
Bøicke Johan Rulffs Koren (1828-1909)
29
2018 Videregående skoler i Horten i mer enn 150 år 49
2018 Sosialisme og strikketøy
Horten Arbeiderforenings Kvinneforening
69
2019 Nye gatenavn i Horten 113
2020 Steenberg-familien 53
2021 Edvard Munch og Milly
Andrea Fredrikke Emilie Ihlen
23