Artikkeloversikt for Brit Connie Stuksrud

16 artikler Første artikkel: 1988 Siste artikkel: 2018
År Artikkel Side
1988 Borre Historielag - en 10-årsberetning 3
1994 Kvinner i Horten rundt århundreskiftet 48
1995 Borre ungdomsskole 30 år 9
1996 VBK 50 år 43
1997 Arbeiderforeninger i Horten 60
1997 Skolen i Borre for 100 år siden 89
2008 Kampen for kvinnestemmeretten i Horten 48
2014 Grunnloven av 1814, stortingsvalg og stemmeretten 18
2014 Ole Rasmussen Apeness - Eidsvollsmannen fra Apenes 24
2015 Borre ungdomsskole 50 år 19
2015 De første kvinnelige lokalpolitikerne i Horten 29
2016 Hortenskvinner som har fått gater oppkalt etter seg 21
2016 Familien Broch fra Horten 60
2017 En admirals fall 29
2018 Videregående skoler i Horten i mer enn 150 år 49
2018 Sosialisme og strikketøy 69