Kategori: Stedsnavn, navns opprinnelse

9 utgivelser har totalt 12 artikler for denne kategorien. Det er skrevet 70 sider om stedsnavn, navns opprinnelse.
Utgivelse Side Tittel Forfatter
1987 13-15 170 navn i Borre søker mer historie
1988 18-22 Stedsnavn i Borre
1988 25-29 Seilskipene fra Horten
1992 77-79 Stedsnavn i Horten og Borre
1992 80-87 Navn skjuler historie
1993 39-41 Å lese et terreng
1998/1999 108-113 Uoffisielle stedsnavn i Horten
2004 91-93 Uoffisielle stednavn
2006 62-69 Goalgata og andre pussigheter
2007 61-62 Navnet Våle er eldre enn Borre
2019 113-128 Nye gatenavn i Horten
2019 129-136 Redaktørgatene