Kategori: Krigshistorie

15 utgivelser har totalt 29 artikler for denne kategorien. Det er skrevet 206 sider om krigshistorie.
Utgivelse Side Tittel Forfatter
1991 48-50 Da krigen kom til Vold
1993 68-71 MILORG D15 - et 50-årsminne
1994 21-26 Noen barndomsinntrykk under første del av 2. verdenskrig
1994 43-47 Med F. 306 i aprildagene 1940
1994 82-84 50 år er gått
15. mai 1945
1995 31-36 Lysbombeangrepet på Horten
1995 37-40 Willy Jensen - femti år siden krigens slutt
1995 41-44 Krigshverdagen i Horten
1995 45-48 17. mai 1941 - et krigsminne
1997 81-88 NS bruk av Nasjonalparken
Nasjonal Samling, Borrestevne
2000 72-75 Tyskernes regler under krigen
2004 74-75 Snekkernes hverdag under og etter krigen
2005 37-42 MAZA
Marinen Artillerie Zeugabteilung, Langgrunn
2006 9-25 Borre under krigen
2006 28-29 Minner fra krigen 1940-1945
2007 17-37 Nasjonal Samlings Borrestevner
2007 71-75 Minefeltet som ble kalt "Niels"
2008 61-67 Historien om "Blücher" og senkningen
2008 68-73 Erobringen av Horten - sett med tyske øyne
2010 9-21 Dødsnatten i Oslofjorden
2010 22-35 Sabotørenes reddende engel
Marie (Maja) Nilsen f. Hillestad
2010 36-43 Viktigere enn Tungtvannsaksjonen
2010 44-52 Minnestøtten ved kinoen
2015 92-94 Våren 1940: Hva lokalavisen "Gjengangeren" fortalte
2015 100-104 Evakueringen 9. april - 75 år etter
2017 9-16 9. april 1940
2017 99-103 Arrestert i Horten
Sophie Mautner f. Braun (1871-1953)
2017 105-116 Dagbok ved krigens slutt
2019 83-94 Nye funn fra MAZA