Kategori: Vikingtid

9 utgivelser har totalt 13 artikler for denne kategorien. Det er skrevet 90 sider om vikingtid.
Utgivelse Side Tittel Forfatter
1988 23-24 Om Borreprosjektet i 1988
1989 25-27 Holtan - Kongsgården, hvor er du?
1991 37-47 Borre - et merovingertidssenter i Øst-Norge
1993 53-58 Noen tanker om Borrehaugenes beliggenhet
1996 9-20 Borrehaugene på ny i støpeskjeen
1996 21-28 Roskipet som maktsymbol
1996 87-92 Jern og stål på vikingvis
1996 93-96 "Borrevikinger" med bidrag til jernets historie
1998/1999 34-39 Hadde Snorre rett - forskerne tviler
1998/1999 40-42 Skipsgraven og Borrefunnet
2003 9-16 Gullfunn på Borre
2007 38-40 Nasjonalparken et riksmonument i 75 år
2018 9-26 Hallbygg og tidlig kirkearkitektur i tre