Kategori: Skole

14 utgivelser har totalt 16 artikler for denne kategorien. Det er skrevet 165 sider om skole.
Utgivelse Side Tittel Forfatter
1990 33-35 Vi gløtter på skoledøra
Skolehistorie
1994 27-36 Bastøy - Oslofjordens perle
1995 9-20 Borre ungdomsskole 30 år
1995 69-76 En Bastøy-gutt forteller
1996 61-66 Bastøy skolehjem
1997 89-104 Skolen i Borre for 100 år siden
Granly skole
2003 83-86 Minner fra Ra skole
2005 23-31 Horten Ingeniørhøgskole 1855-2005
2006 79-118 Foldin verneskole 1953-1970
2010 106-107 Musikkskolen ble Kulturskolen
Horten Kulturskole
2015 19-26 Borre ungdomsskole 50 år
2016 56-59 Skolehagen i Horten
2017 91-98 Da klokka klang!
2018 49-62 Videregående skoler i Horten i mer enn 150 år
2018 63-67 Universitetsbyen Horten
2021 157-172 Glæd Eder unge Herrer
Horten tekniske skole