Kategori: Historier, minner og fortellinger

11 utgivelser har totalt 11 artikler for denne kategorien. Det er skrevet 61 sider om historier, minner og fortellinger.
Utgivelse Side Tittel Forfatter
1992 72-76 "Steinsnesminne" Oppvekst i en kommunal utkant
1993 77-79 På ære og samvittighet i 1711
1998/1999 45-48 Da prins Carl av Sverige gjestet Solbakken
2002 46-54 Vår barndom på Bastø fyr
2004 70-73 Hvordan var det når du var barn?
2007 13-13 Odd Kristian Larsen forteller
2010 130-138 Minner fra et kadettokt i 1955
2015 54-58 Oppvekst på Vold i 60-årene
2016 46-51 Brakkeliv - Minner fra Karljohansvern 1940/1950-åra
2017 37-43 Et barndomsparadis
2018 187-194 Sjokoladenissen