Kategori: Historiske funn og spor

12 utgivelser har totalt 16 artikler for denne kategorien. Det er skrevet 82 sider om historiske funn og spor.
Utgivelse Side Tittel Forfatter
1985 3-7 Nyoppdagede boplasser fra steinalderen i Borre
1987 16-17 Borre for 6000 år siden
1989 23-24 Norges første jernalder, også representert i "gamle Borre"
1990 12-15 Forsvarsanlegg i sagatidens Borre
Bygdeborger
1991 24-27 På historiske stier
1993 47-52 Arkeologiske landskapsrom i Borre
1994 70-70 Spennende funn i Vassbånn
1995 55-62 De gamle veifar
En historisk vandring på og tanker omkring gamle ridestier i Borre
1995 77-82 På leting etter gamle kulturspor
1995 90-91 Sverdfunn på Vold og Tveiten
1995 92-92 Middelalderøks fra Skoppum
1996 37-42 Spor i jord
1997 33-34 Arkeologiske undersøkelser i Borre i 1997
1997 46-51 Saltet - et verdifullt produkt
2004 33-35 Kulturminner i utmark
2019 43-66 Svømmefot fra vikingtid