Artikkeloversikt for Borre Historielag

51 artikler Første artikkel: 1985 Siste artikkel: 2015
År Artikkel Side
1985 Forord 2
1986 Forord 2
1987 Forord 2
1988 Forord 2
1988 Fotoinnsamling på Nykirke 13
1988 Bilder fra eldre tider 15
1989 Forord 2
1990 Forord 2
1990 Foto-innsamling på Nykirke 44
1991 Forord 2
1992 Dristige flypionerer på Horten
Hans Fleischer Dons, Carsten Tank-Nilsen
14
1992 Preus fotomuseum - på historisk grunn? 22
1992 130 år i arbeidet for misjonen
Nykirke Misjonsforening
69
1992 Navn skjuler historie 80
1992 Bruserød blir brukt (baksiden av heftet) 88
1992 To postkort (vedlegg) 0
1993 Historielagets virksomhet i 1992-1993 34
1993 Bruserød, Historielagets prakteiendom 36
1993 Å lese et terreng 39
1993 Innholdsfortegnelse tidligere Borreminner 90
1995 De tre rystelser
Garnisonskirken, Kirken som sto i mot jordskjelv og bombing
83
1995 Sverdfunn på Vold og Tveiten 90
1995 Middelalderøks fra Skoppum 92
1995 Et forsinket korstog
Om dansker og nordmenns reise til det hellige land
93
1997 Kongenes Borre
Leif Preus
75
1998/1999 Hadde Snorre rett - forskerne tviler 34
1998/1999 Skipsgraven og Borrefunnet 40
1998/1999 Olsok på Bruserød 1999 102
1998/1999 Bibliografi over Borreminne 1985-1997 145
2000 Nykirke Kirke 800 år 35
2000 På sokkel i Storgaten - Oscar Wisting 56
2000 Borre Historielag arver 65
2001 Borreminne i USA 78
2002 Bilder fra kultur og idrett 68
2002 Gamle klassebilder 92
2003 Lokalhistorisk arkiv for oss alle 87
2003 Kjøbecontrakt om Horten og Brom
Johan Beck, Baltzar Rustad
58
2004 Tore Lundbye til minne 8
2004 Bryggeriet på Sollistrand 150 år 9
2004 Eksplosiv interesse for lokalhistorisk arkiv 38
2005 Da Horten og Brom ble kjøpt av staten 58
2007 Horten kommune 150 år i 2008 51
2009 Bibliografi Borreminne 1984-2008 122
2009 Årsberetning Borre Historielag 133
2009 Lokalhistorisk Senter årsmelding 134
2014 En hilsen til våre lesere 5
2014 Forfattere 6
2014 Mat og matskikker på 1800-tallet 66
2014 Prestegårdsmøblementet på Bruserød 75
2014 Litt faktainformasjon 100
2015 Forfattere 7