Kategori: Kirkehistorie

11 utgivelser har totalt 17 artikler for denne kategorien. Det er skrevet 90 sider om kirkehistorie.
Utgivelse Side Tittel Forfatter
1985 15-28 Grevens kirkepolitikk
1988 30-34 Eystein Aslakson - Fra bondeætt til bispeembede i Oslo
1988 35-36 Hadde Borre to "helligsteder" i hedensk tid?
1991 28-33 Hvem bygde kirken på Løvøya?
Biskop Eystein Aslaksson
1993 80-81 1000 år med kristendom
1995 83-86 De tre rystelser
Garnisonskirken, Kirken som sto i mot jordskjelv og bombing
1995 93-95 Et forsinket korstog
Om dansker og nordmenns reise til det hellige land
1998/1999 71-81 100 år siden skipsrederen kjøpte tilbake Borre kirke
1998/1999 82-86 Borre kirkes prekestol
1998/1999 87-91 Pilegrimstradisjon og veifar i Borre
1998/1999 92-98 Borrekorset
1998/1999 99-101 Løvøykapellet
2000 35-39 Nykirke Kirke 800 år
2002 44-45 Historisk kirkebilde tilbake
Kunst i Borre kirke
2004 28-32 Horten kirke i sitt 150. år
2007 8-12 Ida Langes unike gave til Borre kirke
2020 87-92 Lovpålagt konfirmasjon